Rebeka Csóti - Klára Zsigrai

2019.05.31

Srdečne Vás pozývame na výstavu diel dvoch mladých výtvarníčok

REBEKA CSÓTI

KLÁRA ZSIGRAI

Dátum: 31. 5. 2019, 17:30
Miesto: Kreativ Art Studio,
Nádvorie Európy 18., Komárno
Výstava potrvá do 30. júna 2019

Klára Zsigrai sa narodila v Dunajskej Strede v roku 1994. Chodila do ZŠ Zoltána Kodálya v rodnom meste. Tvorenie už v mladých rokoch hralo dôležitú rolu v jej živote. K spoznaniu toho napomohlo aj navštevovanie miestnej umeleckej základnej školy, kde sa učila spievať, hrať na klavíri a kresliť. I keď aj hudba prirástla k jej srdcu, za svoju cestu si vybrala výtvarné umenie, navštevovala odbor maliarstvo v ZŠ a SOŠ tanca a výtvarného umenia s internátom v Győri. Vo svojom štúdiu pokračovala na VŠMU na odbore scénografia, kde získala bakalárske vzdelanie. Počas svojich vysokoškolských rokov získala svoje svojské videnie a svoj štýl si našla vo svete zmiešanej médie. Tematika jej výstavy bola inšpirovaná prírodou, jej tvorbu charakterizujú organické formy, a dynamické štruktúry. Popri svojich výtvarných aktivitách sa venuje pedagogickej činnosti na SZUŠ Sylvie Czafrangóovej.

Csóti Rebeka sa narodila v Budapesti v roku 1995. Vyrástla v kruhu svojej rodiny v maďarskom obci Környe, a už v ranom detstve preukázala záujem o umenie. Základné vzdelanie jej poskytla miestna základná škola s umeleckým zameraním, a v štúdiu pokračovala v ZŠ a SOŠ tanca a výtvarného umenia s internátom v Győri na odbore maliarstvo. Pred vysokoškolskými štúdiami aktívne navštevovala ateliér Faberart Művészeti Műhely, kde študovala maliarske reštaurátorstvo. Tu sa hlbšie zoznámila s fotografovaním, čo predstavuje podstatnú rolu v svojom živote. Svoj diplom prevzala na univerzite Budapešti Metropolitan Egyetem, kde študovala na odbore fotografia. V súčasnosti pracuje ako freelance fotoreportérka. Vo svojom voľnom čase sa zaoberá fotografovaním, ale neprestala sa venovať ani maľbe. Na jej maľbách vidíme predovšetkým portréty.

Klára Zsigrai a Rebeka Csóti sú desiaty výstavujúci v sérii Mladí Talenti v Kreativ Art Studio Galérii. Výstavu slávnostne otvorí maliarka Mgr. Sylvia Czafrangóová, DLA, spolu účinkujú študenti hudobného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy Sylvie Czafrangóovej.